Företagsplatsen förvandlar er bokföringsdata till snygga och enkla visuella rapporter.

Testa gratis i 30 dagar!

Ekonomi som det borde presenteras

Begripliga rapporter

Med Företagsplatsen väljer du själv hur du vill få företagets ekonomi presenterad – från lättbegripliga visuella grafer skapade för entreprenörer, till klassiska ekonomiska rapporter. Oavsett vilket kan du finjustera och välja exakt vad du vill se för att hålla full koll både på historien, nuläget och framtiden.

Mer än 160 nyckeltal

Med Företagsplatsen får du tillgång till mer än 160 ekonomiska nyckeltal som kan användas för att utveckla ditt företag. Du väljer enkelt ut de nyckeltal som är viktigast för just din verksamhet och får kontinuerligt en tydlig grafisk presentation där du kan följa och jämföra dem mot uppsatta mål.

Drill down – dag till dag

Med Företagsplatsen kan du med några klick gå från ett fågelperspektiv över hela din verksamhet, ner till information om enskilda transaktioner, för att se exakt hur varje affärshändelse påverkar resultatet och företagets utveckling. Du kan till och med se hur verksamheten genererar intäkter och kostnader från dag till dag.

Tillgängligt när du behöver det

Med Företagsplatsen har du tillgång till din ekonomirapportering när du vill och på vilken enhet du vill. Tjänsten fungerar lika bra på dator som på surfplatta eller telefon och allt du behöver är en internetuppkoppling. Med Företagsplatsen kan du ge styrelsen tillgång till företagets ekonomi och administration på ett effektivt sätt, och du behöver aldrig mer störa din ekonomikonsult mitt i semestern för att få fram en begriplig rapport.

Fungerar för alla – redan idag

Med Företagsplatsen kan du fortsätta använda ditt vanliga bokföringsprogram. Glöm kostsamma och tidskrävande setups – du importerar din bokföring med ett klick, och inom ett par minuter har du full tillgång till all den business intelligence du behöver, lättanvänt, begripligt och till en bråkdel av kostnaden.

För byråer

Företagsplatsen har fler än 170 FAR- och SRF-byråer som kunder och ett samarbete med oss medför många vinster för en byrå. Här tar vi upp några av de viktigaste.

Marknadsföring

Kunderna loggar in via byråns egen webbplats till en tjänst optimerad för rapportering och kommunikation med sin konsult. Eftersom gränssnittet anpassas till byråns egna grafiska profil, blir tjänsten i sig och alla rapporter också bärare av byråns varumärke.

Konkurrensfördelar

Företagsplatsen erbjuder ett utbud av ekonomiska verktyg som är större än många konkurrerande tjänster, och dessutom till ett lägre pris än de flesta. Många byråer vittnar om att detta ofta är avgörande i deras offerter och leder till fler kunduppdrag.

Tyngd och seriositet

Företagsplatsen ger kunden tillgång till hela bokföringen, inte bara övergripande rapporter. Det stärker bilden av byrån som seriös partner. Att kunden regelbundet passerar byråns egen webbplats bidrar också till att lyfta fram andra tjänster som byrån erbjuder.

Starkare kundsamarbete

Tillgängligheten och enkelheten möjliggör för kunden att förstå mer av ekonomin, vilket ofta bidrar till ökad dialog mellan kund och konsult. Tjänsten i sig innehåller också flera funktioner och verktyg som stimulerar och underlättar denna kommunikation.

Tillgänglighet

Med all redovisningshistorik och dokumentarkiv på samma ställe kan byrån erbjuda full tillgänglighet. Tjänsten fungerar lika bra på dator som telefon eller surfplatta, och kunden är alltid bara en inloggning bort från hela sin ekonomiska rapportering.

Säkerhet

All byråns data lagras med hög säkerhet på våra servar. All dataöverföring sker krypterat vilket innebär att rapportering med Företagsplatsen är många gånger säkrare än att till exempel skicka rapporterna med e-post som oftast skickas okrypterat och kan läsas i klartext.

Om oss

Företagsplatsen grundades i maj 2005 och tjänsten lanserades hösten 2006. Idag har vi över 30 000 kundföretag och över 200 redovisningsbyråer som använder tjänsten och vi har fortfarande kvar vår första kund.

Vår vision är att ersätta dagens metod för rapportering med ett pedagogiskt och enkelt verktyg för förståelse av ett företags ekonomi. Vi är 10 anställda och har påbörjat etablering via återförsäljare i Norge, Danmark och England.

Partners