GDPR

General Data Protection Regulation, eller GDPR som den förkortas, är en dataskyddsförordning från EU som ersätter den tidigare Personuppgiftslagen (PUL) från och med 25 maj 2018. Den nya förordningen syftar till att skydda enskilda individers rätt till skydd av personuppgifter inom unionen. Den ska även modernisera tidigare direktiv för att bättre stämma in på hur vi lever idag.

Hos Datainspektionen kan du läsa mer om hur GDPR påverkar dig som företagare.

Personuppgift

En personuppgift är en upplysning som avser en identifierbar enskild person. En sådan uppgift kan vara fysiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala.

I Företagsplatsens tjänst behandlar du främst följande information som går att koppla till en person:

  • Förnamn
  • Efternamn
  • E-post
  • Telefon (valfritt)
  • Profilbild (valfritt)
  • Inloggningsuppgifter

Denna information krävs för att vi skall kunna leverera vår tjänst till dig, det är information som du vid behov själv kan ändra. Vi använder oss också av onlineidentifikation i syfte att förstå användningen av vår tjänst och för vidareutveckling.

Centralt i förordningen är:

Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde

Personuppgiftsansvarig är den som samlar in eller arbetar med personuppgifter och bestämmer vad de ska användas till. Den personuppgiftsansvarige ska se till att dataskyddsförordningen följs och att alla får den information de har rätt till. Personuppgiftsbiträdet är den som behandlar personuppgifter för en personuppgiftsansvarigs räkning. Personuppgiftsbiträdet ska vidta tekniska och organisatoriska åtgärder för att personuppgifter ska behandlas säkert och enligt förordningen.

Som kund till Företagsplatsen är du personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du behandlar i tjänsten och vi är personuppgiftsbiträde.

När du beställer vår tjänst eller på annat sätt kontaktar oss är vi personuppgiftsansvarig för eventuell behandling av dina personuppgifter.


« Gå tillbaka till sidan om integritet och ekonomisk rapportering