Tillsammans skapar vi moderna ekonomiska rapporter med integritet

Integritet och säkerhet

Syftet med Företagsplatsen är inte bara att erbjuda våra kunder möjlighet att kunna leverera snygga och pedagogiska rapporter. Vi vill också att det ska ske på ett tryggt och säkert sätt.

Här har vi samlat information om hur vi på Företagsplatsen arbetar med just integritet och säkerhet.

GDPR

Generell information om GDPR och hur lagen påverkar dig i ditt arbete. Här finns också förklaringar på vanligt förekommande begrepp.

Läs mer »

Säkerhet

Som personuppgiftsbiträde ansvarar Företagsplatsen för de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärderna i behandlingen av personuppgifter.

Läs mer »

Incidenthantering

Om något skulle hända är det viktigt att ha en genomtänkt process att sjösätta snabbt. Vi presenterar vår incidenthanteringsprocess här.

Läs mer »

Integritetspolicy

Vår integritetspolicy beskriver hur vi hanterar och skyddar de personuppgifter som du behandlar i tjänsten men också hur vi gör med andra uppgifter vi samlar in.

Läs mer »

Personuppgiftsbiträdesavtal

För att underlätta för dig som personuppgiftsansvarig har vi tagit fram ett personuppgiftsbiträdesavtal som du kan skicka efter här.

Läs mer »

Cookies

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator. Vi berättar hur vår hemsida och tjänst använder sig av dessa.

Läs mer »

Checklista för redovisningsbyråer

Som kund till oss är du inte bara ansvarig för de personuppgifter du behandlar i tjänsten, utan även för att det finns avtal som reglerar hur och var personuppgifter behandlas. Både mellan dig och dina egna kunder och de leverantörer, personuppgiftsbiträden, som du anlitar för behandlingen. Vi listar här några förslag på hur du kan komma vidare med detta arbete när det kommer till Företagsplatsen.

  1. Sammanställ vilka personuppgifter du hanterar i Företagsplatsen.
  2. Uppdatera dina uppdragsbrev med hur du behandlar personuppgifter i Företagsplatsen.
  3. Skicka in uppgifter till Företagsplatsen för att få ett signerat Personuppgiftsbiträdesavtal.
  4. Utbilda och informera din personal om vilka personuppgifter som lagras i Företagsplatsen.
  5. Inför rutiner om översyn och gallring av de personuppgifter du behandlar i Företagsplatsen.