Säkerhet

Företagsplatsens vision är att ersätta dagens metod för rapportering med ett pedagogiskt och enkelt verktyg för förståelse av ett företags ekonomi. För att kunna göra det måste vi se till att din data är säker, och att skydda den är ett av våra främsta ansvarsområden. Vi är fast beslutna att vara transparenta om våra säkerhetsrutiner och att hjälpa er förstå vårt tillvägagångsätt.

Företagsplatsen som personuppgiftsbiträde ansvarar för att vidta de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för vår tjänst. Exempel på detta kan vara krypterad lagring och behörighetsstyrning.

Kontinuerlig övervakning

Vårt team övervakar alltid, oavsett tidpunkt. Teamet blir larmade innan något kan gå fel.

  • Vi lagrar historiska loggar om applikationens prestanda och tillgänglighet.
  • Vi använder övervakningstjänster för att kontrollera hälsa och drift av vår egen tjänst.

Infrastruktur

Vår tjänst är byggt i molnet. Detta gör att vi kan fokusera på att utveckla en innovativ tjänst istället för att lägga tid på underhåll av fysiska servrar. Driftmiljön är baserad på Microsofts produkter.

Autentisering och åtkomstkontroll

Intern säkerhet

Anställda på Företagsplatsen använder komplexa lösenord och återanvänder aldrig lösenord för olika tjänster. Vi använder lösenordshanterare som hjälper oss att generera samt lagra unika och komplexa lösenord. Användning av lösenordshanterare minskar risken för återanvändning av lösenord, phishing och andra beteenden som kan reducera säkerheten. Vi använder oss av tvåfaktorsautentisering för våra tjänster, exempelvis GitHub. Anställda på Företagsplatsen får inte tillgång som standard till tjänster vi använder utöver vår egen. Vi tillhandahåller tillgång till dessa tjänster vid behov.

Dina kontroller

För att få tillgång till tjänsten krävs inloggning med användarnamn och lösenord.

Olika typer av användarroller gör det möjligt för dig att begränsa vilka individer som kan se och få tillgång till vad. Användarroller gör det också möjligt för dig att begränsa vem som kan lägga till nya användare.

Lagring och katastrofåterställning

Företagsplatsen har rutiner på plats för att säkerställa att vi kan vara igång igen om det värsta skulle hända. Vår lagring av data finns på två geografiskt separerade platser i Europa med full redundans. All vår data är säkerhetskopierad dagligen. Säkerhetskopiorna testas minst en gång om året för att försäkra att tjänsten kan bli korrekt återskapad.


« Gå tillbaka till sidan om integritet och ekonomisk rapportering